Kontakt

Administrátor zimního turnaje

Na Administrátora se obracejte ohledně veškerých provozních záležitostí ligy – přihlášek nových týmů a zápisu do soutěže, rozpisu soutěže a pískání, plateb, nových hřišť – a v případě technických problémů s administračním systémem a webem (termínové změny, výsledky, změny soupisek apod.). Administrátor dále zajišťuje delegované rozhodčí. Kromě provozních věcí je Administrátor zodpovědný za strategické směřování PKFL, změny řádů a pravidel a dohled nad soutěží dle Soutěžního řádu.

Petr Sejkot – tel. +420 723 825 305, email: admin@pkfl.cz.

 

Manažer zimního turnaje

Zástupce administrátora (viceadmin) koordinuje přípravu změn řádů a pravidel na základě podnětů týmů, administrátora, rady a arbitráže; je garantem regulérnosti hřišť a zajišťuje měření nových hřišť, zastupuje admina v době jeho nepřítomnosti.

Michal Košťál – tel. +420 602 389 637, email: tajemnik@pkfl.eu

 

Transparentní účet (společný s PKFL)

Na ten zasílejte veškeré platby (startovné, pokuty z disciplinárních řízení, atp.)

Číslo účtu je: 2400149639/2010

Nezapomeňte vždy udat variabilní symbol a do zprávy pro příjemce jméno a telefonní číslo odesílatele platby!